Z dnie 2 marca 2020 Hosting VGH.pl konczy dzialalnosc, dane stron zostana zabezpieczone, jesli chcesz przeniesc strone na swoj serwer lub ustawic przekierowanie napisz na pomoc@ehmediagroup.net
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach - Projekt "Lepsze jutro"
 
Półmetek realizacji programu „Lepsze jutro”
Newsy Program „Lepsze jutro” jest realizowany przez powiat białobrzeski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych psychicznie i nieaktywnych zawodowo mieszkających głównie na wsiach. Obejmuje zasięgiem sześć gmin powiatu: Białobrzegi, Promną, Stromiec, Radzanów, Wyśmierzyce i Starą Błotnicę. Priorytetem projektu jest integracja społeczna. To cel ogólny: rozwinięcie nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych psychicznie oraz długotrwale bezrobotnych i eliminowanie barier jakie napotykają osoby wykluczone społecznie.
Realizacja projektu już przynosi oczekiwane efekty. Na terenie powiatu udało się wdrożyć model animatora i zaktywizować osoby długotrwale bezrobotne. Trwa rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Ostatecznie projekt ma doprowadzić do przezwyciężenia indywidualnych barier w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy.
W ramach projektu „Lepsze jutro” animatorzy przeszli cykl szkoleń z ekonomii i przedsiębiorczości, z aktywnych form poszukiwania pracy z psychologii i pracy socjalnej, uczyli się podstaw korzystania z komputera. W kolejnych miesiącach kilkadziesiąt osób będzie uczestniczyć regularnie w warsztatach, które umożliwiają nabycie kompetencji społecznych. Wspólne wyjazdy i spotkania integracyjne wzmacniaj ą poczucie przynależności do grupy i poprawiają samoocenę uczestników. W sumie projekt objął wsparciem 200 osób.
Przez cały okres realizacji projektu do 31- 12 -2011 roku uczestnicy mogą korzystać z porad psychologa ,doradcy zawodowego , pracownika socjalnego oraz lekarza psychiatry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu