Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach - Projekt "Lepsze jutro"
 
STAROSTWO "SAMORZĄDEM RÓWNYCH SZANS 2011"

Rada Nagrody "Samorząd Równych Szans 2011" wysoko oceniła projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach pn. "Lepsze jutro" oraz "Aktywizacja szansą"- przyznając Powiatowi Białobrzeskiemu tytuł "Samorząd Równych Szans 2011".
Ocenie Konkursowej podlegały projekty, które podejmowały najciekawsze inicjatywy na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w aktywne życie lokalnych społeczności.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów, urzędów i instytucji centralnych prowadzących politykę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Sejmu i mediów.

Wręczenie wyróżnień odbyło się 24 września 2011r. w Zakopanem, podczas uroczystej gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej, organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W gronie wyróżnionych z terenu całego kraju znalazł się Powiat Białobrzeski, który w imieniu Starosty Białobrzeskiego Andrzeja Oziębło reprezentowała Dyrektor PCPR w Białobrzegach Pani Teresa Gołębiowska.

Do konkursu zostały zgłoszone projekty pn. "Lepsze jutro" i "Aktywizacja szansą" realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupami Beneficjentów ostatecznych do których skierowane są niniejsze projekty, są osoby niepełnosprawne wraz z ich otoczeniem, nieaktywne zawodowo i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Projekty są przykładem zastosowania na terenie Powiatu Białobrzeskiego nowatorskich rozwiązań służących wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia, gdzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową przyczyniają się do upowszechnienia praw osób niepełnosprawnych i wpływają na poprawę jakości ich życia.

W ramach projektów realizowane jest m.in. wsparcie psychologów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych. radcy prawnego, lekarzy specjalistów, animatorów lokalnych a ponadto udział w treningach umiejętności i kompetencji społecznych, w wyjazdach usprawniających i integracyjnych oraz kursach zawodowych, a wszystko to nieodpłatnie w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu