Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach - Projekt "Lepsze jutro"
 
Projekt „Lepsze jutro” Powiatu Białobrzeskiego dobiega końca
31 grudnia 2011 roku kończy się realizacja projektu „Lepsze jutro”. Projekt realizował: Powiat Białobrzeski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
To satysfakcjonujący moment, po blisko półtora roku pracy widać efekty projektu. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych psychicznie i długotrwale bezrobotnych mieszkających głównie na wsiach. Obejmował zasięgiem sześć gmin powiatu: Białobrzegi, Promnę, Stromiec, Radzanów, Wyśmierzyce i Starą Błotnicę.
Priorytetem projektu była integracja społeczna z osobami niepełnosprawnymi. Wszyscy uczestnicy projektu: 60 osób niepełnosprawnych i 120 z ich otoczenia, 12 animatorów, psycholodzy, pracownicy socjalni i doradcy zawodowi, czasami sąsiedzi i mieszkańcy gmin uczestniczyli w spotkaniach, wyjazdach i pikniku integracyjnym. Osoby, którym grozi wykluczenie społeczne, stały się częścią grupy z silnym poczuciem przynależności. Poprawiła się samoocena wszystkich uczestników projektu. Po cyklu szkoleń i warsztatów poprawiły się ich kompetencje społeczne.Kilka osób rozpoczęło pracę, kilkanaściezdobyło stałe lub czasowe świadczenia pieniężne. Udało się nawiązać ścisłą współpracę między animatorami, którzy byli osobami długotrwale bezrobotnymi, a osobami niepełnosprawnymi i ich otoczeniem. W niektórych przypadkach zaowocowało to metamorfozą; przemalowanymi mieszkaniami, dbaniem o swój wygląd, nauką czytania, pisania i nauką dobrego zarządzania swoimi pieniędzmi.
W ramach projektu „Lepsze jutro” animatorzy przeszli cykl szkoleń z ekonomii i przedsiębiorczości, z aktywnych form poszukiwania pracy, z psychologii i pracy socjalnej, nauczyli się podstaw korzystania z komputera. Niepełnosprawniuczestnicy, ich rodziny, otoczenie, korzystali z porad: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i lekarza specjalisty. Najlepiej efekty projektu podsumowała jedna z uczestniczek mówiąc:
„… poczuliśmy, że komuś naprawdę na nas zależy, że ktoś chce żeby nasze życie się polepszyło…”
Projekt realizowany był od 1-07-2010 roku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu