Z dnie 2 marca 2020 Hosting VGH.pl konczy dzialalnosc, dane stron zostana zabezpieczone, jesli chcesz przeniesc strone na swoj serwer lub ustawic przekierowanie napisz na pomoc@ehmediagroup.net
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach - Projekt "Lepsze jutro"
 
Projekt „Lepsze jutro” Powiatu Białobrzeskiego dobiega końca
31 grudnia 2011 roku kończy się realizacja projektu „Lepsze jutro”. Projekt realizował: Powiat Białobrzeski- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
To satysfakcjonujący moment, po blisko półtora roku pracy widać efekty projektu. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych psychicznie i długotrwale bezrobotnych mieszkających głównie na wsiach. Obejmował zasięgiem sześć gmin powiatu: Białobrzegi, Promnę, Stromiec, Radzanów, Wyśmierzyce i Starą Błotnicę.
Priorytetem projektu była integracja społeczna z osobami niepełnosprawnymi. Wszyscy uczestnicy projektu: 60 osób niepełnosprawnych i 120 z ich otoczenia, 12 animatorów, psycholodzy, pracownicy socjalni i doradcy zawodowi, czasami sąsiedzi i mieszkańcy gmin uczestniczyli w spotkaniach, wyjazdach i pikniku integracyjnym. Osoby, którym grozi wykluczenie społeczne, stały się częścią grupy z silnym poczuciem przynależności. Poprawiła się samoocena wszystkich uczestników projektu. Po cyklu szkoleń i warsztatów poprawiły się ich kompetencje społeczne.Kilka osób rozpoczęło pracę, kilkanaściezdobyło stałe lub czasowe świadczenia pieniężne. Udało się nawiązać ścisłą współpracę między animatorami, którzy byli osobami długotrwale bezrobotnymi, a osobami niepełnosprawnymi i ich otoczeniem. W niektórych przypadkach zaowocowało to metamorfozą; przemalowanymi mieszkaniami, dbaniem o swój wygląd, nauką czytania, pisania i nauką dobrego zarządzania swoimi pieniędzmi.
W ramach projektu „Lepsze jutro” animatorzy przeszli cykl szkoleń z ekonomii i przedsiębiorczości, z aktywnych form poszukiwania pracy, z psychologii i pracy socjalnej, nauczyli się podstaw korzystania z komputera. Niepełnosprawniuczestnicy, ich rodziny, otoczenie, korzystali z porad: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i lekarza specjalisty. Najlepiej efekty projektu podsumowała jedna z uczestniczek mówiąc:
„… poczuliśmy, że komuś naprawdę na nas zależy, że ktoś chce żeby nasze życie się polepszyło…”
Projekt realizowany był od 1-07-2010 roku.
Informacja
Z przyjemnością informujemy, że Pani Elżbieta Turlej została laureatką V edycji konkursu „Ludzka twarz EFS” w kategorii pióro za artykuł „Lepsze jutro Ewy”. Bohaterką artykułu jest jedna z animatorek projektu „Lepsze jutro”.

Z artykułem można zapoznać się na stronie http://www.doorg.info/2011/08/18/lepsze-jutro-ewy/

Lista laureatów V edycji konkursu „Ludzka twarz EFS” znajduje się na stronie

http://www.ludzkatwarzefs.pl/#/lista_laureatow_V_edycji_home_section.html
Konferencja podsumowująca
To już ostatnie tygodnie realizacji projektu Lepsze jutro. Zgodnie z przyjętymi założeniami, jednym z działań kończących projektbyło zorganizowanie konferencji. Odbyła się 18 listopada 2011 roku w Białobrzegach. Konferencję zaszczycił swoją obecnością wicestarosta Adam Bolek. Wyraził zadowolenie z dobrej realizacji śmiałego projektu, jakim jest „Lepsze jutro”. Deklarował poparcie dla działań, które pomagają osobom niepełnosprawnym- tym mieszkańcom powiatu białobrzeskiego, którym grozi wykluczenie społeczne. Koordynator projektu Teresa Gołębiowska przypomniała założenia projektu. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt swoim działaniem objął grupę 60 osób, głównie mieszkających na wsiach oraz 120 osób z ich otoczenia. 12 animatorów również uczestników projektu pracuje nad aktywizacją tych osób. Prezentacji projektu towarzyszyła prezentacja zdjęć. Dokumentują kolejne kroki realizacji projektu, od spotkań w każdej z sześciu gmin: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec i Wyśmierzyce, poprzez zdjęcia z zajęć grupowych i tych „fotek” najprzyjemniej się kojarzących: z pikniku integracyjnego i wyjazdów w różne części kraju.
W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób, to przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy instytucji współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach i oczywiście uczestnicy projektu. Jak zawsze po oficjalnych wystąpieniach był czas na wymianę myśli i gorącą dyskusję. Uczestnicy projektu wyrażali czasami skrajnie odmienne zdanie, „ …to najlepszy dowód na to, że warsztaty asertywności odniosły zamierzony skutek …” podsumowała koordynator projektu. Większość uczestników potrafi mówić o swoich potrzebach i bronić swojego zdania. Jak zawsze podczas konferencji uczestnicy zakończyli spotkanie przy szwedzkim stole. Pyszne przekąski i gorące dania, to był przyjemny akcent kończący konferencję.


Liczby mówią same za siebie
Do 31 grudnia 2011 roku trwa projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach „Lepsze jutro”. Jeszcze są szanse na pozytywne zmiany. A tych zmian przez rok i pięć miesięcy było mnóstwo. Najłatwiej jest powiedzieć o tych, które widać w liczbach- o sukcesie poradnictwa społecznego.
Pracownicy socjalni byli dosłownie „na wyciągnięcie ręki” uczestników projektu. Spotykali się, doradzali, podpowiadali, pomagali, między innymi w dochodzeniu praw finansowych. Uzbrojeni w kodeksy, ustawy i rozporządzenia prowadzili krok, po kroku swoich podopiecznych przez meandry formalności. W efekcie 6 osobom ZUS przyznał rentę socjalną. Sprawy dwóch osób są w trakcie rozpatrywania, 2 kolejne kompletują dokumentację konieczną do przyznania renty socjalnej.
Są jeszcze inne konkrety, 6 osobom Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał zasiłek stały, 9 otrzymało zasiłek pielęgnacyjny, 2 osoby otrzymały świadczenia pielęgnacyjne. Kolejnych 9 osób otrzymało zasiłek celowy między innymi na zakup opału, leków, żywności, artykułów dziecięcych, podręczników szkolnych i na pokrycie opłat za energię elektryczną.
Niestety dwie osoby mimo skompletowanej dokumentacji, nie otrzymały renty socjalnej. ZUS kierując się odpowiednimi przepisami uznał, że renty w tych dwóch przypadkach się nie należą.
Pozostałe wyniki, to i tak ogromne osiągnięcie. Za tymi liczbami kryją się konkretne osoby. Dla nich to realny wymiar zmian jakie wprowadził w ich życie projekt „Lepsze jutro”.
Zmian niewymiernych jest jeszcze więcej. Najważniejsze, to „…że poczuliśmy, że komuś naprawdę na nas zależy, że ktoś chce żeby nasze życie się polepszyło…” powiedziała jedna z uczestniczek projektu.
Liczy się każdy dzień
Trwają ostatnie warsztaty projektu „Lepsze jutro” prowadzone przez doradcę zawodowego i psychologa. Prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach. Odbywają się w każdą sobotę. Zaplanowany jest cykl zajęć we wszystkie soboty listopadowe i dwie pierwsze soboty grudnia.
To próba zaktywizowania tych uczestników projektu „Lepsze jutro”, którzy w najmniejszym stopniu korzystali ze spotkań i szkoleń. Pracownicy projektu chcą stworzyć grupę wsparcia dla osób najbardziej wycofanych z życia społecznego, dla tych z którymi kontakt był najtrudniejszy. Uczestnicy uczą się między innymi autoprezentacji. Mówienie o sobie, o swoich zaletach i umiejętnościach, w towarzystwie kilku, przychylnie nastawionych osób, to najlepszy sposób na dowartościowanie.
Budowlańcy projektu „Lepsze jutro”
Newsy Osiem niepełnosprawnych osób, uczestników projektu „Lepsze jutro” zaczęło, w październiku warsztaty nowych umiejętności połączone z treningiem pracy. Będą uczyli się w teorii i co najważniejsze w praktyce, prac ogólnobudowlanych i remontowych. Będą pod okiem fachowców wygładzać ściany, malować, układać płytki. Dowiedzą się jakie techniki i jakie materiały stosuje się obecnie. Bardzo ważne jest to, że trening nowych umiejętności będzie połączony z treningiem pracy. Uczestnicy projektu będą musieli zgłaszać rano, się na określoną godzinę, będą w ten sposób uczyć się punktualności. Ich czas pracy i nauki ma wynosić 5 godzin dziennie. Będą pracować w grupie, to też dodatkowa możliwość nabywania umiejętności społecznych. Będą obserwować prace innych, ale też współorganizować działania, będą się uczyć dobrego współdziałania.
Osiem osób, które zakwalifikowały się do szkolenia, wyrażały chęć nauki prac budowlanych i remontowych w swoich indywidualnych planach działania. Mają predyspozycje do tego rodzaju prac techniczno- budowlanych i chcieliby opanować podstawowe umiejętności.
Zapotrzebowanie społeczne na taki rodzaj pracy, w całym powiecie białobrzeskim, jest ogromny. Rynek pracy przy budowach i remontach jest bardzo chłonny, potrzebna jest każda para rąk i każdy człowiek. A ten kto potrafi pracować, jest solidny zawsze znajdzie pracę. Przed kolejnymi uczestnikami projektu „Lepsze jutro” dosłownie otwierają się drzwi, do zarobkowania.Informacja o wyborze oferty
W związku z postępowaniem prowadzonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, którego przedmiotem było zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy dla 8 osób niepełnosprawnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym informuję, iż w dniu 25 października 2011 r. zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria jakimi były:
A. Cena brutto waga 100 %

Sposób oceny ofert:

A. Najniższa cena z oferowanych x 100
Cena badanej oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom.
Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie o cenę1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu do 14 000 euro, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy dla 8 osób niepełnosprawnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą "Lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Opis zamówienia:

a) przeprowadzenie warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy:
liczba uczestników: 8 osób
miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Krakowska 28
wymiar godzinowy: 100 godzin, w tym 50 godzin warsztatów nowych umiejętności (20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych), 50 godzin treningu pracy; 1 godzina = 60 minut.
zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 13.00
maksymalna dzienna liczba godzin warsztatów nie może przekroczyć 5 godzin

b) celem warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy jest:
wyposażenie beneficjentów projektu w praktyczne umiejętności zawodowe ułatwiające im odnalezienie się na rynku pracy,
nabycie przez beneficjentów umiejętności kształtowania odpowiednich postaw i umiejętności pracowniczych, pracy w grupie, zarządzania czasem, rozumienia i wykonywania poleceń, szacunku do siebie i innych, relacji w środowisku pracy,
nauka konkretnych czynności na różnych stanowiskach pracy,
nabycie umiejętności radzenia sobie w środowisku zawodowym, w realnym miejscu pracy.

c) program warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy powinien zawierać minimum następujące zagadnienia:
przepisy bhp i p.poż. na stanowiskach technicznych i ogólnobudowlanych,
organizacja pracy, w tym przygotowanie materiałów i pomieszczeń,
rodzaje materiałów, urządzeń, narzędzi, sprzętu oraz stosowane technologie,
nauka konkretnych czynności na różnych stanowiskach pracy m.in.: murowanie ścian, wykańczanie ścian gładzią szpachlową, zabudowa gips - karton, malowanie ścian i sufitów, wykonywanie posadzek - układanie paneli podłogowych, układanie płytek podłogowych, układanie glazury ściennej i podłogowej, osadzanie drzwi,
praca w grupie, zarządzanie czasem, rozumienie i wykonywanie poleceń, relacje w środowisku pracy, z przełożonym i współpracownikami, ,
kształtowanie odpowiednich postaw i umiejętności pracowniczych.

d) Wykonawca zobowiązuje się do:
przeprowadzenia niezbędnych badań lekarskich dla uczestników warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy zwanych w dalszej części warsztatami (badania lekarskie muszą odbyć się na terenie miasta Białobrzegi, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie). Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń lekarskich Wykonawca przekaże zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia warsztatów.
przeszkolenia uczestników warsztatów w zakresie bhp i p.poż. oraz przestrzegania warunków bhp i p.poż. w trakcie trwania warsztatów.
ubezpieczenia każdego uczestnika na czas trwania warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia warsztatów.
zapewnienia kadry dydaktycznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu o odpowiednich kwalifikacjach i min. 2 letnim doświadczeniu w prowadzeniu kształcenia objętego przedmiotem zamówienia oraz posiadających stosowne uprawnienia, jeżeli prawo nakłada obowiązek ich posiadania. Wykonawca wraz z ofertą przedstawi wykaz kadry biorącej udział w zamówieniu.
zapewnienia każdemu uczestnikowi warsztatów niezbędnych materiałów dydaktycznych i piśmienniczych do zajęć teoretycznych, w tym skrypt lub podręcznik zgodnie z tematyką warsztatów. Wykaz w/w materiałów wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez uczestników warsztatów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu warsztatów. Materiały dydaktyczne i piśmiennicze przekazane uczestnikom warsztatów przechodzą na ich własność. Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden komplet w/w materiałów dydaktycznych.
zapewnienia każdemu uczestnikowi podczas zajęć praktycznych i treningu pracy ubrania roboczego nieużywanego 1 komplet/osobę (odzież i obuwie robocze) oraz rękawic roboczych, nieużywanych, które po zakończeniu warsztatów przekaże uczestnikom na własność. A w przypadku realizacji zajęć podczas których będzie wymagana odzież ochronna lub środki ochrony indywidualnej Wykonawca zobowiązany jest do ich zapewnienia uczestnikom warsztatów na zasadzie udostępnienia. Wykaz w/w materiałów wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez uczestników warsztatów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu warsztatów.
zapewnienia niezbędnych materiałów do przeprowadzenia zajęć praktycznych i treningu pracy. Wartość materiałów przeznaczonych do realizacji zajęć praktycznych nie może być niższa niż 60% całkowitej wartości warsztatów. Materiały pozostałe po zakończeniu warsztatów zakupione na realizację warsztatów stanowią własność Zamawiającego. Zakupione materiały Wykonawca dostarczy do miejsca przeprowadzenia warsztatów przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i treningu pracy. W cenę materiałów przeznaczonych do przeprowadzenia zajęć praktycznych i treningu pracy Wykonawca nie wliczy odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży ochronnej, a także materiałów dydaktycznych i piśmienniczych przeznaczonych do realizacji zajęć teoretycznych.
zapewnienia na czas przeprowadzenia warsztatów odpowiedniego sprzętu i narzędzi typu betoniarka, przecinarka kątowa, narzędzia murarskie, pędzle, wałki, itp.
opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu warsztatów.
wydania uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu warsztatów.
przeprowadzenia wśród uczestników po zakończeniu warsztatów ankiety ewaluacyjnej oceniającej przebieg warsztatów.
oznaczenia miejsca prowadzenia warsztatów oraz dokumentacji przebiegu warsztatów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
prowadzenia dokumentacji przebiegu warsztatów tj. programu warsztatów, harmonogramu warsztatów, listy obecności, rejestru wydanych zaświadczeń, potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych i piśmienniczych, potwierdzenia odbioru odzieży i obuwia roboczego, potwierdzenia odbioru wydanych zaświadczeń, dokumentacji fotograficznej z przebiegu warsztatów (min. 50 zdjęć na płycie CD).
sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników warsztatów a także bieżącego informowania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o nieobecności w dniu, w którym nieobecność nastąpiła.

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji warsztatów.

f) Zamawiający zapewnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej warsztatów i treningu pracy. Miejscem przeprowadzenia warsztatów jest budynek Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Krakowska 28.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

a) KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej

b) aktualne zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru Instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

c) wykaz kadry biorącej udział w zamówieniu

d) program warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy.


2. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2011 roku


3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub drogą faksową pod nr 48 613 34 20, 48 613 34 14 wew. 123 lub e-mail: pcpr2@bialobrzegipowiat.pl do dnia 25 października 2011 roku do godz. 10.00

W przypadku składania ofert w zapieczętowanych kopertach powinny one posiadać następujące oznaczenie: "Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów nowych umiejętności połączonych z treningiem pracy dla 8 osób niepełnosprawnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą "Lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" oraz posiadać adres i nazwę zamawiającego.


4. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest Pani Teresa Gołębiowska
tel. 48 360 02 24


5. Kryteriami oceny ofert są:


A. Cena waga 100 %

Sposób oceny ofert:

A. Najniższa cena z oferowanych x 100

Cena badanej oferty


6. Wybór oferty nastąpi w dniu 25 października 2011 roku

7. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego tj. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi po dokonaniu wyboru Wykonawcy.Załączniki do pobrania

1. Wzór umowy

2. Wzór oferty
STAROSTWO "SAMORZĄDEM RÓWNYCH SZANS 2011"

Rada Nagrody "Samorząd Równych Szans 2011" wysoko oceniła projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach pn. "Lepsze jutro" oraz "Aktywizacja szansą"- przyznając Powiatowi Białobrzeskiemu tytuł "Samorząd Równych Szans 2011".
Ocenie Konkursowej podlegały projekty, które podejmowały najciekawsze inicjatywy na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w aktywne życie lokalnych społeczności.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów, urzędów i instytucji centralnych prowadzących politykę na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Sejmu i mediów.

Wręczenie wyróżnień odbyło się 24 września 2011r. w Zakopanem, podczas uroczystej gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej, organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

W gronie wyróżnionych z terenu całego kraju znalazł się Powiat Białobrzeski, który w imieniu Starosty Białobrzeskiego Andrzeja Oziębło reprezentowała Dyrektor PCPR w Białobrzegach Pani Teresa Gołębiowska.

Do konkursu zostały zgłoszone projekty pn. "Lepsze jutro" i "Aktywizacja szansą" realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupami Beneficjentów ostatecznych do których skierowane są niniejsze projekty, są osoby niepełnosprawne wraz z ich otoczeniem, nieaktywne zawodowo i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Projekty są przykładem zastosowania na terenie Powiatu Białobrzeskiego nowatorskich rozwiązań służących wyrównywaniu szans w dostępie osób niepełnosprawnych do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia, gdzie poprzez aktywizację społeczną i zawodową przyczyniają się do upowszechnienia praw osób niepełnosprawnych i wpływają na poprawę jakości ich życia.

W ramach projektów realizowane jest m.in. wsparcie psychologów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych. radcy prawnego, lekarzy specjalistów, animatorów lokalnych a ponadto udział w treningach umiejętności i kompetencji społecznych, w wyjazdach usprawniających i integracyjnych oraz kursach zawodowych, a wszystko to nieodpłatnie w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
„Psycholog jak przyjaciel…”
To już ostatnie spotkania osób niepełnosprawnych i osób z ich otoczenia z psychologiem w ramach projektu „Lepsze jutro”. Pod koniec września kończą się regularne dyżury specjalistów: lekarzy psychiatrów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych i psychologów. Ale nie zrywa się więź jaką udało się nawiązać podczas wielogodzinnych rozmów.
Psycholog Monika Sowińska z dużym zaangażowaniem opowiada o osobach którym próbowała pomóc, uporządkować ich sytuację. Najczęściej chcieli rozmawiać o trudnej sytuacji finansowej, trudnych warunkach mieszkaniowych. Zarówno osoby chore, jak i ich opiekunowie, rodzina narzekali na brak pracy. To hamuje jakąkolwiek chęć do działania, rodzi poczucie bezsilności. To według psycholog najczęstszy powód poczucia bezsilności, wycofania z życia, a to bardzo często, według jej obserwacji prowadzi do depresji. Jedna z osób z którymi rozmawiała miała za sobą próbę samobójczą. Kilkakrotnie doradzała osobom, które według niej są ofiarami przemocy w rodzinie.
Wszystkie rozmowy miały charakter poufny, uczestnicy projektu wiedzieli, że mogą liczyć na jej radę, wsparcie i równocześnie pełną dyskrecję.
Integracja wyjazdowa
Projekt „Lepsze jutro” oferuje osobom niepełnosprawnym pomocną dłoń- to dłonie animatorów lokalnych, którzy dosłownie wyciągają uczestników projektu z domu. Proponował też bardzo przydatne szkolenia i warsztaty, które między innymi: pomagały w poznaniu samego siebie, uczyły jak oceniać swoją sytuację, jak radzić sobie z agresją. No i na koniec ofert projekt proponuje rozrywkę.
W czasie trwania projektu uczestnicy mieli wiele okazji do wyjazdów integracyjnych, do zwiedzania ciekawych i pięknych miejsc. Były też niezapomniane wyjazdy do teatru i kina. Intensywny okres wjazdowy właśnie się kończy, co oczywiście jest związane z kalendarzem i porami roku. Dlatego to dobry moment, żeby podsumować wiosenno- letni czas grupowych wyjazdów.
Pierwsze wyjazdy zaczęły się wczesną wiosną. W kwietniu 2011 pracownicy projektu zorganizowali dwa wyjazdy do Teatru Powszechnego do Radomia. 48 osób obejrzało spektakl „ Siostrunie, a 45 przedstawienie „ Carmen Latina”.
W maju 54 osoby pojechały do popularnego Bałtowa, gdzie jest słynny Jura Park z postaciami prehistorycznych dinozaurów. Uczestnicy przejechali kolejką po parku, zwiedzili muzeum, a na końcu czekały atrakcje Parku Rozrywki.
Taki sam wyjazd dla kolejnej grupy 54 osób odbył się w czerwcu. Również w czerwcu 53 osoby wzięły udział w wyjeździe trasą Warszawa- Wilanów. W Warszawie na trasie zwiedzania nie mogło zabraknąć Zamku Królewskiego, z arkadami i ogrodami. Puntem żelaznym zwiedzania stolicy jest też spacer po Starym Mieście i oglądanie Warszawy z góry, z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. W Wilanowie uczestnicy projektu „Lepsze jutro” obejrzeli pałac, spacerowali po ogrodach, zajrzeli też do słynnej wilanowskiej oranżerii.
W lipcu 54 osoby uczestniczyły w wyjeździe do Warszawy z długimi odwiedzinami w Łazienkach. Uczestnicy obejrzeli Pałac na Wyspie, Starą Pomarańczarnię, a podczas spaceru zawędrowali pod pomnik Fryderyka Chopina.
W sierpniu 50 osób pojechało w najdłuższą trasę- na wycieczkę do Janowca i Kazimierza Dolnego. Ruiny zamku w Janowcu i skansen, to był początek przyjemnych wrażeń. Później lśniąca w słońcu Wisła przywitała uczestników w Kazimierzu, perle polskiego renesansu. Tutaj do zwiedzania był rynek, kościół Farny, Muzeum Złotnictwa. Wszystko interesujące i piękne. Ale największą atrakcją wyjazdu był godzinny, relaksujący rejs statkiem po Wiśle.
W identyczną trasę we wrześniu ruszyło kolejnych 54 uczestników projektu. We wrześniu udało się też zorganizować jeszcze dwa wyjazdy do kina w Jankach. Na obydwie projekcje wyjechały autokary wypełnione do ostatniego siedzenia, po 54 osoby.
Wszystkie wyjazdy, obcowanie z piękną architekturą, z naturą, wesołe filmy i spektakle to były najlepsze chwile tego roku dla wielu uczestników projektu. Chociaż przez krótki czas oderwali się od codziennych kłopotów i zmagania z chorobami, poczuli się po prostu szczęśliwi.
Strona 1 z 6 1 2 3 4 > >>
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu