Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach - Projekt "Lepsze jutro"
 
Zaproszenie
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OBYWATELSKIE
w ramach projektu „Aktywizacja szansą” które odbędzie się:
w czwartek, 29 września 2011 r., o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
Plac Zygmunta Starego 9

Plakat zaproszenia
„Lepsze jutro” na wyjazdach
Jednodniowy wyjazd do jakiegoś atrakcyjnego turystycznie miejsca, to dla większości z nas rzeczywiście atrakcja. Ale tylko ktoś kto wyjechał razem z grupą osób, które na co dzień niewiele czasu spędzają poza własnym domem, może docenić jaka to wielka przyjemność. Odczuje tę przyjemność zwielokrotnioną i jego wyjazd nabierze dla niego zupełnie nowego znaczenia. Dlaczego? Bo obserwowanie radości innych zwiększa naszą radość z oglądania pięknych miejsc i rzeczy.
Renesansowe kamienice zamożnych kupców w Kazimierzu nad Wisłą, z płaskorzeźbami św. Mikołaja i Krzysztofa na zawsze zapadły mi w pamięć dlatego, że jeden z uczestników rozpoznał kogo przedstawiają płaskorzeźby i kiedy przewodniczka potwierdziła, że ma rację był z tego powodu uszczęśliwiony.
Pan Marek twierdził, że ten kto napije się wody ze studni w Kazimierzu, ten w najbliższym roku się ożeni. Tak było z nim przed dwudziestu sześciu laty i każdego przekonywał, że to pewny sposób na ożenek.
Kilkadziesiąt zmęczonych osób siedzi na „Wietrznym wzgórzu” w cieniu starych drzew, w upalny dzień i słucha z zainteresowaniem historii baszty i ruin zamku, który kazał zbudować Kazimierz Wielki. To obrazki, które zapadają w pamięć. Takich obrazków jest więcej. Nigdy nie zapomnę miny Marcina, któremu mama na koniec wycieczki podarowała „niezbędnik” kupiony na rynku w Kazimierzu. Niezbędnik, to bardzo ładny zestaw kolorowych karteczek na zapiski, i długopis umieszczone w drewnianym pamiątkowym etui. Okazało się, że Marcin codziennie chodzi na zakupy ze starannie zapisanymi produktami. Od dnia wycieczki będzie chodził ze swoimi specjalnymi kolorowymi kartkami. Tak trafionego prezentu i radości z niego nie widziałam nigdy.
Kto żałuje pieniędzy na kupowanie pamiątek z odwiedzanych miejsc, powinien zobaczyć jaką radość może sprawić dziecku proca kupiona w pięknym miejscu. Jak kolczyki, korale i bransoletki nabierają urody dlatego, że zostały kupione właśnie na wycieczce, podczas beztroskiego zwiedzania.
Smaczny obiad zamienia się w ucztę, kiedy je się go w dużym, rozgadanym towarzystwie. Najlepszym deserem było obserwowanie Natalki, która towarzyszyła w wycieczce mamie i uprzejmie pytała każdego czy może zabrać jego pusty talerz i odnieść do kuchni. Wyręczała w pracy kelnerki i widać było, że sprawia jej to ogromną przyjemność, że czuje się potrzebna i użyteczna. Mama Natalki była dumna i zadowolona, że córka tak miło zachowuje się wobec obcych ludzi.
Każdy wyjazd uczestników projektu „Lepsze jutro”, to odkrywanie najprostszych przyjemności i odkrywanie ciekawych, dobrych, interesujących oblicz ludzi nas otaczających.
Wycieczka do Kazimierza nad Wisłą
Pięćdziesiąt osób – uczestników projektu „Lepsze jutro” wyjechało w piątek 26 sierpnia do Janowca i Kazimierza nad Wisłą. To kolejna wycieczka po wyjazdach do teatru, do Bałtowa i Warszawy. Tym razem wycieczka długa i daleka. Do zwiedzania kilka bardzo ciekawych miejsc.
Na początek ruiny zamku w Janowcu. Zamek budowany w pierwszej połowie XVI wieku, pięknie położony nad Wisłą. Przewodnik oprowadził grupę po dziedzińcu zamku, a następnie pokazał ekspozycje wewnątrz. To między innymi makiety pokazujące jak zamek zmieniał się na przestrzeni wieków, elementy wystroju i zbroje. W podziemiach uczestnicy obejrzeli bardzo ciekawą wystawę fajansu stołowego. Niedaleko zamku, po krótkim spacerze skansen i dwór szlachecki. Okazuje się, że wiele urządzeń, jak na przykład krosna tkackie ustawione w spichlerzu, w skansenie wiele osób pamiętało z dzieciństwa. Pamiętali jak ich babcie tkały i robiły chodniki. W dworku zachwycały meble, wyposażenie i sprzęty. Tu też zaskoczenie- wiele osób pamiętało „sówkę” – urządzenie do zdejmowania butów.
Po kolejnych godzinach podróży wygodnym autokarem uczestnikom wycieczki ukazuję się wyjątkowo w tym miejscu kręta Wisła i piękny Kazimierz Dolny. Tutaj spacery po rynku z przewodnikiem, zwiedzanie zabytków i Muzeum Złotnictwa. Wyjątkowa atrakcją był ponad godzinny rejs statkiem po Wiśle. Po obiedzie jeszcze zwiedzanie, upragniony czas wolny i kupowanie pamiątek. Wycieczka z podróżą trwała dwanaście godzin. To było dwanaście przyjemnych i interesujących godzin.Zdjęcia z wyjazdu w galerii

Człowiek potrzebuje drugiego człowieka
Trwają ważne i rozwijające warsztaty doradców zawodowych projektu „Lepsze jutro”. Iwona Drab i Katarzyna Łukasik-Falkowska przygotowały zajęcia ułatwiające aktywizację zawodową. Uczestnicy projektu podzieleni zostali na trzy grupy pierwsza z nich między innymi ćwiczyła autoprezentację. Dobierali się parami, albo w większe grupy i przedstawiali swoje umiejętności i zalety pracodawcy. Reszta uczestników obserwowała wystąpienie, później omawiała pozytywne zachowania. Podczas tego ćwiczenia wszyscy uczyli się przełamać barierę wstydu przed publicznym wystąpieniem. Okazuje się, że każdy podczas takiego wystąpienia zaprezentował jakiś pozytywny element, czy to komunikacji niewerbalnej, czy poprzez dobrze dobrane słowa.
Dla grupy młodszych uczestników projektu do 30-tego roku życia specjaliści przygotowali zajęcia z planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Te zajęcia zaczynały się od autodiagnozy. Każdy uczestnik starał się określić swoje słabe i mocne strony. Analiza współczesnego rynku pracy pokazała im jakie zawody są poszukiwane na rynku pracy i jaka może być przyszłość. Wspólnie próbowali zaplanować sobie ścieżkę dochodzenia do wybranego zawodu i jak szukać szansy zatrudnienia.
Praca w grupie pozwoliła większości na otwarcie i omówienie swoich problemów. W przypadku starszych uczestników często opowiadali o tym, że choroba spowodowała zwolnienie z pracy i separację od ludzi. To jest dla uczestników projektu „ Lepsze jutro” sprawa fundamentalna, brak kontaktów z ludźmi. Zazwyczaj tę podstawową potrzebę realizujemy w pracy. Dla uczestników projektu wspólne warsztaty, ćwiczenia, to bezcenny powrót do życia społecznego. Wiele osób podczas warsztatów mówi o tym jakim problemem jest wyjście z domu. Jedna z uczestniczek powiedziała, że wreszcie poczuła się potrzebna, po każdych zajęciach „rośnie” i jest jej lepiej.


Zdjęcia z warsztatów w galerii
Informacja o wyborze oferty
W postępowaniu prowadzonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, którego przedmiotem było wyłonienie animatora lokalnego działającego na terenie gminy Promna w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym informuję, iż w dniu 30 czerwca 2011 r. zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria jakimi były:

A. Cena za 1 godzinę brutto waga 60 %
B. Średnia ocena ze szkolenia umożliwiającego nabycie nowych kompetencji w zawodzie – animator waga 30 %
C. Wykształcenie 10 % .

Sposób oceny ofert:
A. Najniższa cena z oferowanych x 60
Cena badanej oferty

B. Średnia ocena ze szkolenia w badanej ofercie x 30
Najwyższa średnia ocena ze szkolenia z oferowanych

C. Wykształcenie wyższe – 10 punktów
W trakcie studiów wyższych – 8 punktów
Wykształcenie średnie – 5 punktów

Ocena końcowa = A + B + C


Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt złożyła Pani Marzena Wiewiór, Rykały 47,
05-610 Goszczyn.

Zaproszenie do składania ofert
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 14 000 euro, którego przedmiotem jest wyłonienie animatora lokalnego działającego na terenie gminy Promna w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Do zadań animatora będzie należało w szczególności:
1) Rozpoznanie środowiska lokalnego i identyfikowanie w nim osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem choroby psychicznej
2) Współpraca z instytucjami, jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych i mogących zabezpieczyć rozwiązanie problemów uczestników projektu
3) Współpraca z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i innymi osobami realizującymi projekt w celu skutecznej i efektywnej pomocy niesionej osobom chorym psychicznie i ich rodzinom
4) Dostarczanie potrzebnych informacji
5) Monitoring, podejmowanych przez uczestników działań, w tym postępów w realizacji IPD
6) Ewaluacja sposobów działania uczestników projektu w oparciu o zbierane dane
i analizowanie ich pod kątem skuteczności
7) Promocja projektu, jego celów i efektów w środowisku lokalnym
8) Motywowanie uczestników projektu do zmiany w ich życiu poprzez:
- Zwiększenie motywacji działania
- Wzmacnianie wiary we własne możliwości, pozytywnej samooceny
- Przekonanie rodziny i najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych psychicznie
w sens przełamywania stereotypów
- Budowanie pozytywnego myślenia
- Przełamywanie istniejących stereotypów
- Poznanie własnych predyspozycji i mocnych stron
9) Pomoc o charakterze socjalno – indywidualnym w rozwiązywaniu trudnych, konfliktowych sytuacji życiowych
10) Podejmowanie działań o charakterze eliminującym wykluczenie społeczne
i zmierzających do aktywizacji zawodowej poprzez:
- Pomaganie uczestnikom w modyfikowaniu Indywidualnych Planów Działania
w procesie pogłębiania samoświadomości, poszerzania kompetencji zawodowych
i uzupełniania wiedzy na temat mechanizmów rynku pracy
- Prowadzenie indywidualnych zajęć z uczestnikami projektu, zmierzających do poszerzania ich świadomości zawodowej (identyfikacja zainteresowań, uzdolnień, zamiłowań, talentów, umiejętności)
- Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi zatrudnienie
i z mechanizmami rynku pracy
- Pomoc uczestnikom projektu w sporządzaniu wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
- Gromadzenie i udostępnianie beneficjentom ostatecznym informacji z zakresu propozycji zatrudnienia, ofert pracy, możliwości przekwalifikowania lub innych działań podnoszących ich atrakcyjność na rynku pracy
- Zapoznanie z tematyką samozatrudnienia; wyjaśnianie uczestnikom podstawowych pojęć i zasad ekonomicznych oraz możliwości korzystania z różnych źródeł informacji
- Organizowanie i czuwanie nad spotkaniami z doradcami, psychologiem, pracownikiem socjalnym, lekarzem
11) Nawiązanie współpracy z instytucjami rynku pracy, organizacjami opieki społecznej oraz innymi specjalistami w oparciu o zidentyfikowane potrzeby uczestników projektu
i ich najbliższego otoczenia
12) Prowadzenie monitoringu działań podejmowanych przez uczestników projektu, zgodnie z wypracowanymi narzędziami
13) Utrwalanie w uczestnikach projektu wszystkich umiejętności, które zostały wyuczone podczas uczestnictwa w działaniach projektu
14) Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości wynikającej z realizacji projektu
15) Informowanie o bieżących problemach, stopniu realizacji projektu i postępach uczestników w realizacji Indywidualnych Planów Działania
16) Opieka podczas wyjazdowych zajęć integracyjnych
17) Organizacja spotkań integracyjnych i plenerowych dla grupy
18) Realizacja w miarę potrzeb innych bieżących zadań projektu
W pracy z uczestnikami projektu animator powinien przestrzegać:
- Poszanowania godności oraz prawa do samostanowienia uczestników projektu
- Kierowania się w swej działalności dobrem uczestników projektu
- Zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie działalności zawodowej
- Przeciwstawiania się praktykom niehumanitarnym lub dyskryminującym osobę lub grupę osób, nie tylko na rynku pracy
- Wykorzystywania w swej pracy pełni wiedzy i własnych umiejętności, a przede wszystkim tych nabytych podczas szkolenia przygotowującego do pracy w charakterze animatora lokalnego
- Terminowego i zgodnego z przepisami prawnymi wypełniania powierzonych mu zadań
i obowiązków
- Rzetelnego wykonywania powierzonych mu zadań oraz dołożenia wszelkich starań dla powodzenia projektu
Ilość godzin w miesiącu na wykonanie zadań animatora lokalnego wynosić będzie 120 godzin miesięcznie, w tym 20 godzin pracy grupowej.
Animator powinien posiadać certyfikat ukończenia szkolenia umożliwiającego nabycie nowych kompetencji w zawodzie – animator opartego na dorobku programowym wypracowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUEL.
2. Termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi .........................................................................
3. Termin wykonania zamówienia od lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
4. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi lub drogą faksową pod nr 48 613 34 20 lub e-mail: e-mail:pcpr2@bialobrzegipowiat.pl do dnia 30 czerwca 2011 roku do godz. 14.00
W przypadku składania ofert w zapieczętowanych kopertach powinny one posiadać następujące oznaczenie:
„Oferta na wyłonienie animatora lokalnego działającego na terenie gminy Promna w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz posiadać adres i nazwę zamawiającego.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest Pani Teresa Gołębiowska
tel. 48 360 02 24
6. Kryteriami oceny ofert są:
A. Cena za 1 godzinę brutto waga 60 %
B. Średnia ocena ze szkolenia umożliwiającego nabycie nowych kompetencji w zawodzie – animator waga 30 %
C. Wykształcenie 10 %

Sposób oceny ofert:

A. Najniższa cena z oferowanych x 60
Cena badanej oferty

B. Średnia ocena ze szkolenia w badanej ofercie x 30
Najwyższa średnia ocena ze szkolenia z oferowanych

C. Wykształcenie wyższe – 10 punktów
W trakcie studiów wyższych – 8 punktów
Wykształcenie średnie – 5 punktów

Ocena końcowa = A + B + C

7. Wybór oferty nastąpi w dniu 30 czerwca 2011 roku
8. Umowa zostanie podpisana w siedzibie zamawiającego tj. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.


Załączniki
1. Wzór oferty
1. Wzór umowy
Integracja na pikniku
Najmłodszy uczestnik miał kilka miesięcy i obserwował wszystko z niemowlęcego wózka, najstarszy siedemdziesiąt dwa lata i woził swojego niepełnosprawnego syna w wózku inwalidzkim. To była prawdziwa integracja, przez duże I ! Nie dziesiątki, ale setki osób spotkały się w sobotę na pikniku integracyjnym zorganizowanym w ramach projektu realizowanego przez powiat białobrzeski „ Lepsze jutro”. Piknik odbywał się na terenie Powiatowego Ośrodka Wypoczynkowego „Olszynka” . W pikniku uczestniczyły osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie „ Lepsze jutro” ich rodziny, opiekunowie, animatorzy, pracownicy projektu i osoby zaangażowane w pomoc niepełnosprawnym. Gośćmi pikniku byli wicestarosta Adam Bolek i członek zarządu powiatu białobrzeskiego Ireneusz Gumowski i przedstawiciele samorządów gminnych.
Na pikniku ważna była wspólna obecność, tak różnych osób: młodych starszych , zdrowych, chorych. Wszyscy świetnie się dogadywali i bawili. Było coś dla ciała i dla ducha. Na początek można było obejrzeć pokaz wyrobów rękodzieła, przygotowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, wystawę fotograficzną „ Białobrzeskie mosty i kaczki. Wszyscy z przyjemnością oglądali występy zespołu „Misz Masz” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Zaprezentowali tańce ludowe i klasyczne. Zespól folklorystyczny „Sami Swoi” ze Starej Błotnicy zagrał na harmoniach wiązankę najpopularniejszych tańców ludowych. A musztrę paradną pokazała klasa mundurowa z LO w Białobrzegach. Na oglądaniu się nie skończyło, podczas pokazu gimnastyki przez „Klub Energia” wszyscy, nawet ci, którzy poruszają się na wózku ćwiczyli- ruchy były proste i super rozluźniające.
Zabaw i możliwości spróbowania swoich sił było dużo. Można było pograć w kosza, porzucać strzałkami do tarczy, postrzelać z łuku, z broni pneumatycznej. Strażacy i policjanci pokazywali swoje wozy, można było przez chwilę poczuć się stróżem prawa, albo strażakiem. Przebojem była dyskoteka, z przebojowymi piosenkami, tańce trwały przez cały piknik. Nie zabrakło też czegoś dla ciała. Pyszny smalczyk z ogórkami kiszonymi, kiełbaski i piersi kurczaka z grila cieszyły się niesłabnącym powodzeniem. Można było się najeść do syta. Najważniejsze jak mówili uczestnicy było, to, że spędzili bardzo przyjemną sobotę, wśród życzliwych ludzi.


Zdjęcia z pikniku w galerii
Konferencja projektu „Lepsze jutro"
W konferencji uczestniczyło blisko 60 osób. Przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, animatorzy i uczestnicy projektu „Lepsze jutro”. Konferencję otworzyli wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego Adam Bolek oraz koordynator projektu Teresa Gołębiowska.
Wicestarosta podkreślił jak ważny jest to projekt , bo trafia do grupy osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadeklarował pomoc ludziom w ramach kompetencji powiatu. Koordynator projektu przypomniała cele i założenia do realizacji „Lepszego jutra”. Według niej o projekcie najlepiej świadczy to, że pomimo zakończenia rekrutacji wciąż zgłaszają się osoby chętne do udziału w projekcie. W miarę możliwości są traktowani jak uczestnicy rezerwowi i biorą udział w zajęciach integracyjnych i w spotkaniach.
Wszyscy zaangażowani w projekt z dumą mówili o pierwszej osobie która dostała rentę socjalną, kilka kolejnych ma duże szanse na przyznanie takiego świadczenia. Poprawiła się sytuacja materialna uczestnika i automatycznie wzrosła jego samoocena.
Świetnie miewa się Pan Krzysztof, uczestnik projektu, który wystąpił podczas konferencji. Współpracował najbardziej efektywnie z doradcą zawodowym. Doradca ocenia możliwości każdego z uczestników, określa ich predyspozycje. Doradca znalazł w internecie ofertę pracy niedaleko zamieszkania Pana Krzysztofa, odpowiadającą jego kompetencjom. Przećwiczyli rozmowę z pracodawcą, przygotowali dokumenty i Pan Krzysztof zerwał skutecznie z bezrobociem. „… Jestem szczęśliwy…” mówił podczas konferencji Pan Krzysztof. Wcześniej miał przykre doświadczenia. Jego poprzedni pracodawca nie wypłacił mu należnych pieniędzy, dlatego, że nie jest w pełni sprawny- pracował bez wynagrodzenia. Teraz mówił ”…jestem pewien, że nikt nie odważy się tak źle mnie potraktować, bo stoją za mną ludzie z projektu …” Zadowolone są też osoby które na bieżąco korzystają z porad pracowników socjalnych. Sprawdzają aktualne przepisy, szukają najlepszych rozwiązań, żeby np. kupić rower stacjonarny potrzebny do rehabilitacji. Trzeba też w kilku wypadkach wystąpić o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, członków rodziny, czy samych uczestników. To konkretne zadania do wykonania, ale jest też mnóstwo „drobnych kroczków”, które muszą wykonać pracownicy projektu i uczestnicy.
Wsparcie i dawanie nadziei to najważniejsze zadanie animatorów. Większości animatorów udało się to, co jest podstawą dobrego porozumienia, zdobyli zaufanie swoich podopiecznych. Są przykłady wręcz anegdotyczne takiego ogromnego zaufania. Jeden z uczestników projektu poproszony przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o podpisanie odbioru drobnych upominków z logo projektu „Lepsze jutro” powiedział, że nie podpisze, bo tak mu radził animator, „…żeby niczego nie podpisywać…” Pomogło dopiero przekonywanie, że animator też poprosiłby go o podpis w tej sytuacji.
Podczas konferencji anegdot, śmiechu, oklasków i chwil wzruszających było więcej. Animatorki dzieliły się bardzo osobistymi refleksjami. „…Ja sama nie poznaję siebie mówiła jedna z nich. Mam więcej pogody ducha, jestem bardziej pewna siebie. Długo szukałam pracy, zwątpiłam, że mogę spodziewać się czegoś dobrego od życia. Teraz wiem, że w każdym wieku warto próbować zmienić coś na lepsze. Zawsze marzyłam, żeby pomagać innym teraz to robię i jeszcze mi za to płacą…” Druga z animatorek, która wychowuje niepełnosprawne dziecko ze łzami w oczach mówiła o tym jak ważne jest to, żeby ktoś wysłuchał i minimalnie zaangażował się w pomoc. Miała obawy czy zdoła pogodzić opiekę nad córka z pracą animatora. Pracownicy PCPR-u którzy znali ją wcześniej wspierali, przekonywali, że jest to możliwe. Nawet w czasie koniecznej hospitalizacji córki udało się wszystko sprawnie zorganizować.
Goszczący na konferencji pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej mówią, że pracownicy projektu „Lepsze jutro”wykonują pracę socjalną na jaką oni mają za mało czasu. To rozmowa i rozeznanie sytuacji. Dobre efekty widać gołym okiem, większość z 60 niepełnosprawnych uczestników projektu przestała być „odludkami”. Cieszy ich wychodzenie z domu, cieszy perspektywa spotkań, wspólnego wyjazdu, pikniku. Pani Barbara niepełnosprawna uczestniczka projektu wypowiadająca się pod koniec konferencji powiedziała moje życie zmienia się na lepsze, czuję się mocna…”
Na kolejne liczne spotkanie osób zaangażowanych w projekcie „Lepsze jutro” koordynator projektu zaprosiła 21 maja – będzie to piknik integracyjny.


Zdjęcia z konferencji w galerii
Trochę statystyki…
Czas na podsumowanie. Oto jak wygląda realizacja projektu „Lepsze jutro” w liczbach. Przez pięć miesięcy, od listopada, kiedy uruchomiono poradnictwo dwaj lekarze udzielili 119 porad zdrowotnych . Z poradnictwa psychologicznego indywidualnie skorzystano 66 razy, a z grupowego 84 razy. Poradnictwo zawodowe również było prowadzone indywidualnie, z takiego skorzystało 54 osoby i grupowo, z niego skorzystało 77 osób. W ramach poradnictwa społecznego udzielono 176 porad indywidualnie i grupowo.
Osoby zgłaszające się na spotkania z pracownikiem socjalnym najczęściej chciały uzyskać informację o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym. Interesowały ich warunki przyznawania zasiłków pielęgnacyjnych, stałych, zasiłków celowych oraz warunki przyznawania rent z ZUS i KRUS. Ważne były informacje z zakresu rehabilitacji. Na spotkaniach prowadzono także rozmowy dotyczące konfliktów rodzinnych i z innymi osobami. Praca z niepełnosprawnymi i ich rodzinami miała na celu wzmacnianie ich aktywności i samodzielności i motywowanie do działania mającego na celu poprawę sytuacji życiowej.
Na spotkaniach indywidualnych z pracownikiem socjalnym kompletowano niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o rentę socjalną w ZUS, w efekcie 9 osób złożyło wnioski o taką rentę. Pracownicy socjalni udzielali pomocy w uzyskaniu różnego rodzaju świadczeń. Kilkakrotnie pomagali w napisaniu odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania >br>o Niepełnosprawności oraz składano wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Kilka osób wymagało pomocy przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dla ewentualnych pracodawców.
Wizyta wicestarosty
Adam Bolek wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego odwiedził podczas zajęć grupę beneficjentów projektu „Lepsze jutro”. Uczestniczył w spotkaniu grupowym, które odbyło się 4 kwietnia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach. To jedno z wielu spotkań w ramach poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego. Między innymi, podczas takich warsztatów, osoby niepełnosprawne i osoby z ich otoczenia uczą się sposobów radzenia sobie ze stresem, jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty. Ćwiczą metody poskramiania złości, dobrane do każdej osoby indywidualnie, do jej charakteru, typu osobowości i temperamentu. Wszyscy korzystają z ćwiczeń relaksacyjnych.
Wicestarosta podkreślał jak ważne są takie projekty i ich uczestnicy. To jedna z bezcennych okazji do integracji społecznej. Wyraził chęć pomocy przy realizacji projektu „Lepsze jutro”. „…To w interesie całej społeczności, żeby działać przeciw wykluczeniu, z życia społecznego pewnych warstw ludzi „ mówił. Jak widać projekt ma sprzymierzeńców i przyjaciół.
„Czas się opłaca…”
„Patrzyła w podłogę, unikała za wszelką cenę kontaktu wzrokowego…” – tak zachowywała się jedna z niepełnosprawnych uczestniczek projektu „Lepsze jutro”. Po wielu próbach animatorki nawiązania kontaktu wzrokowego i werbalnego udało się. Największym osiągnięciem była wizyta u psychiatry programu. Kobieta dostała recepty na inne leki. Zaczęła je regularnie brać i poczuła się lepiej. Teraz krok po kroku animatorka przekonuje kobietę, żeby zgodziła się na wizytę u psychologa, żeby poszły razem do urzędu załatwić bieżące sprawy. Sukcesem jest to, że kobieta zgodziła się na spacer. Kiedy? Kiedy zrobi się ciepło. Wydaje się, że są to drobiazgi, ale to one decydują o jakości życia i kolejne postępy, w takich drobiazgach mogą zdecydować o poprawie sytuacji tej kobiety. Czas poświęcony osobom niepełnosprawnym- uczestnikom projektu „ Lepsze jutro” przynosi coraz więcej pozytywnych efektów.
Strona 2 z 6 < 1 2 3 4 5 > >>
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu