Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach - Projekt "Lepsze jutro"
 
Warsztat umiejętności i kompetencji społecznych
Newsy W Starej Błotnicy odbył się kolejny, jak we wszystkich sześciu gminach powiatu białobrzeskiego, warsztat z umiejętności i kompetencji społecznych. Poprowadzili go psycholog i doradca zawodowy. Uczestniczyło w nim 13 osób, wśród nich było kilka osób niepełnosprawnych i ich prawni opiekunowie.
Najważniejszym elementem podczas każdych takich zajęć jest integracja grupy. Na początku trzygodzinnego spotkania uczestnicy podawali swoje imiona, rozmawiali o kolorach oczu i ulubionych potrawach. To świetny sposób na przełamanie lodów i bezpośrednie wciągnięcie w temat warsztatów uczestników. A jego tematem było poczucie własnej wartości. W przyjaznej atmosferze próbowali rozmawiać o tym, jak postrzegają siebie. Zazwyczaj samoocena uczestników była bardzo niska, albo średnia. „… Nigdy nie zabieram głosu, wśród grupy rozmawiających, bo boję się, że powiem coś nie na miejscu…” powiedziała jedna z uczestniczek spotkania. Wypowiedzenie tych myśli głośno, przy innych, to już był postęp. Sama ze zdziwieniem zauważyła, że mówi to co myśli wiele spośród otaczających ją osób. To co mówiła było ważne i interesujące dla grupy w której się znalazła. Tak właśnie małymi krokami ma zmieniać się- poprawiać- samoocena i poczucie własnej wartości uczestników programu „Lepsze jutro”. A to jedno z zadań projektu.


Galeria zdjęć ze spotkania w Starej Błotnicy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ważne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wyłonienie Animatorów lokalnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zawiadomienie o wyborze ofertyZawiadomienie o wyborze oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. wyłonienie Animatorów lokalnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Spotkanie w Radzanowie
Newsy Spotkanie w ramach poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego prowadzone w projekcie „Lepsze jutro” odbyło się w budynku gminy w Radzanowie. Wzięło w nim udział siedem osób niepełnosprawnych i członków ich otoczenia.
Tematem zajęć było poczucie własnej wartości. Uczestnicy obejrzeli film związany z tą tematyką i uczestniczyli aktywnie w zajęciach. Spotkanie połączone z poczęstunkiem trwało ponad 3 godz. Kilka osób skorzystało z indywidualnego poradnictwa społecznego. Pracownicy udzielili szczegółowych informacji o turnusach rehabilitacyjnych, zaplanowane zostało złożenie wniosku o dofinansowanie turnusu dla dwóch osób ze środków PEFRON. Pracownik socjalny udzielił również porady w zakresie dofinansowania leków.
Na zakończenie spotkania uczestnicy dostali gadżety promocyjno- szkoleniowe i materiały informacyjne.Galeria zdjęć ze spotkania w Radzanowie
Szkolenie z kompetencji i umiejętności społecznych
Newsy Trwa cykl szkoleń, całość to osiemnaście godzin, z kompetencji i umiejętności społecznych. Szkolenie jest skierowane do 120 osób z otoczenia niepełnosprawnych psychicznie. Zajęcia zaplanowane były w niewielkich grupach, po 12 osób. Zainteresowanie szkoleniem jest większe, miedzy innymi dlatego, że dostęp do szkoleń jest ułatwione, uczestnicy są dowożenie na miejsce. W efekcie w zajęciach uczestniczy po 19 osób. Zdarza się, że opiekunowie zabierają ze sobą osoby niepełnosprawne, którymi się opiekują. Tworzą się swoiste grupy wsparcia.
W programie szkolenia jest umiejętność komunikowania z innymi ludźmi, umiejętność budowania relacji międzyludzkich, rozumienie siebie, swoich działań, emocji oraz umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, ze stresem, z agresją. Jednym słowem jak radzić sobie z własnymi problemami.
Uczestnicy zgłaszają potrzebę rozwiązywania ich problemów poważnych i trudnych. To bieżące kłopoty, konflikty rodzinne, sprawy natury osobistej.
Pan Mirosław -46 lat
Newsy Nie ma wątpliwości, że najbardziej warto inwestować w ludzi- 46 letni Mirosław. Pan Mirosław jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku od dziesięciu lat. Ma wyższe wykształcenie pedagogiczne. Pracował przez wiele lat jako wychowawca w areszcie, przez pewien był szkolnym pedagogiem, pracował też jako wychowawca w szkole specjalnej. Od 2000r. roku nie miał stałej pracy. Próbował dorywczych prac w supermarkecie i różnych prac fizycznych. Było to zatrudnienie tylko kilkutygodniowe. Skończył kilka kursów, między innymi wykonywania certyfikatów energetycznych. Nie ma niestety pieniędzy na opłacenie egzaminu, a dopiero on dałby mu prawo do certyfikowania.
Według niego sytuacja na rynku pracy jest bardzo zła. Sam jest w złej sytuacji, dlatego uważa, że jest w stanie nawiązać wyjątkowy kontakt z niepełnosprawnymi psychicznie, których sytuacja zazwyczaj nie jest dobra. Jest gotów być animatorem i razem z podopiecznymi walczyć o poprawę bytu. Uważa, że poprzez rozmowę, kontakt jest w stanie zdobyć zaufanie osób niepełnosprawnych.
Pani Kinga -27lat
Newsy Praca z ludźmi to jest, to co chcę robić- mówi 27 letnia Kinga, która przechodzi szkolenie dla animatorów. Kinga ma 6 lenie niepełnosprawne dziecko, więc ma duże doświadczenie w postępowaniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jako animator chce pomóc, podać rękę, bo z doświadczenia wie jak łatwo czuć się odrzuconym i niepotrzebnym. Według niej bardzo ważne jest odnoszenie z szacunkiem do osób poszkodowanych przez los. Chciałaby zrobić wiele dobrego dla takich osób, między innymi chciałaby nauczyć podopiecznych z jakiej pomocy mogą korzystać, do czego mają prawo.
Taką wiedzę dały jej szkolenia. Według niej to była spora dawka informacji, które może w dostępnej formie przekazywać innym. Z doświadczenia życiowego wie, że instytucje nie załatwią wszystkiego, trzeba samemu wiedzieć o jaką pomoc prosić, chciałaby pomóc dotrzeć do źródeł pomocy. Chciałaby w przyszłości pracować z ludźmi jako pracownik socjalny, chociaż zdaje sobie sprawę, że musiałby uzupełnić wykształcenie. Skończyła pedagogikę resocjalizacyjną. Opieka nad córką nie pozwala jej na pracę na pełnym etacie. Ale pracę animatora mogłaby pogodzić ze swoim życiem i obowiązkami.
Pani Małgorzata -30lat
Newsy Animatorem w projekcie „Lepsze jutro” chciałaby zostać 30 letnia Małgorzata. Jest bezrobotna, niedawno skończyła roczny staż. Skończyła wyższe studia- pedagogikę resocjalizacyjną. To może być według niej atut w pracy animatora. Chociaż najważniejsze są predyspozycje, a ona takie ma. Pracowała jako opiekun w domu dziecka. Zdarzało się, że brała udział w interwencjach bezpośrednio w domach, z których pochodziły dzieci i bardzo dobrze radziła sobie w takich stresujących, ekstremalnych sytuacjach. Dobrze radzi sobie w kontaktach z ludźmi.
Bardzo zadowolona jest z cyklu szkoleń , w których brała udział . Najprzydatniejsza była psychologia i wykonywanie zadań, dzięki czemu najwięcej zapamiętała. Przydatna była też praca socjalna, przykłady z życia, jak tez informacje o regulacjach prawnych i ustawach. Według niej to był obszerny materiał.
Chciałaby w przyszłości być pracownikiem socjalnym. Uważa, że sprawdzi się w roli animatora. Ma plany wobec sowich przyszłych podopiecznych- osób niepełnosprawnych psychicznie i ich opiekunów. Ponieważ większość z nich nie uczestniczy w życiu społecznym, chciałaby zachęcić ich do wyjścia, do otwarcia się na ludzi. Chciałby przekazać im część swojego entuzjazmu i energii.
Przetarg nawyłonienie Animatorów lokalnych
Ważne
Przetarg na wyłonienie Animatorów lokalnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu
pod nazwą Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

1/POKL/7.2.1/2009


Załączniki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PÓŁ ROKU REALIZACJI PROJEKTU „LEPSZE JUTRO"
Newsy To kolejny projekt wykorzystujący środki unijne realizowany przez Powiat Białobrzeski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jego realizacja przebiega sprawnie i bez zakłóceń, potrwa do końca 2011 roku.

W projekcie „Lepsze jutro” na poprawę swojej sytuacji może liczyć 60 osób niepełnosprawnych psychicznie oraz 20 osób bezrobotnych. W programie bierze udział też 120 osób z otoczenia niepełnosprawnych: członkowie rodzin, opiekunowie. Dwudziestu uczestników przeszło cykle szkoleń, między innymi z psychologii, aktywnego poszukiwania pracy. Trwają ostatnie szkolenia z ekonomii i przedsiębiorczości i informatyczne. W grudniu uczestnicy przechodzili szkolenia, połączone z integracyjnym wyjazdem do Zakopanego. Dla wielu z nich, był to pierwszy pobyt w górach. Szlaki górskie, zabytki architektury, to dodatkowy bagaż pozytywnych doświadczeń, który pomoże w ich indywidualnym rozwoju. Spośród tych osób w lutym wyłonionych zostanie 12 przyszłych animatorów, którzy będą mieli pod opieką osoby niepełnosprawne psychicznie.

Każda osoba niepełnosprawna ma opracowywany przez fachowców: pracowników socjalnych i doradców zawodowych indywidualny plan działania. Na zajęciach grupowych i indywidualnych przejdą trening umiejętności społecznych. Mogą liczyć na pomoc psychologa i co bardzo ważne poradnictwo zdrowotne.

Idea projektu została przedstawiona na konferencji prasowej, na której udało się zgromadzić siedemdziesiąt zainteresowanych osób. Publikacje w gazetach i relacje telewizyjne przybliżyły projekt ogółowi społeczeństwa.

Osoby zainteresowane, jak też uczestnicy programu mogą korzystać ze specjalnego telefonu, pod którym można uzyskać wszystkie informacje związane z projektem „Lepsze jutro” (48) 360 02 24

Realizacja takiego projektu zapobiegnie wykluczeniu społecznemu wielu osób, pomoże im lepiej funkcjonować w społeczeństwie. To jest równie ważne jak budowanie hal sportowych, czy dróg, bo człowiek jest najważniejszy!
Pani Anna
Newsy Program „Lepsze jutro” to szansa dla 56-letniej Pani Anny. Chce być animatorem . Przez ostatnie dwadzieścia lat szyła i była przekonana, że będzie to robić do końca życia zawodowego, do emerytury. Niestety niewielki zakład w którym pracowała przestał działać. Dlatego bardzo chętnie zgłosiła się do udziału w programie. Nie pracuje od kilku lat, trochę zajmuje się opieką nad wnukami. Ma trójkę dorosłych dzieci.

Już przeprowadzała wywiady z osobami które są niepełnosprawnymi uczestnikami projektu „Lepsze jutro”. To co ją najbardziej zaskoczyło, to brak podstawowej wiedzą, co, gdzie się załatwia. Według niej najbardziej skorzystała ze szkoleń z psychologii i aktywnego poszukiwania pracy. Najbardziej boi się szkolenia i egzaminu z informatyki. Nie miała dotychczas do czynienia z komputerami.

Bardzo polubiła grupę osób, które uczestniczą w szkoleniach, a z której wyłonieni zostaną animatorzy. Jest nieśmiała, dopiero niedawno udało jej się przełamać opór i wypowiada się publicznie. Uwierzyła, że jeszcze może coś w życiu zrobić. To ogromne osiągniecie. Ma średnie wykształcenie, ale jej atutem i przewagą nad młodymi uczestnikami projektu jest doświadczenie życiowe. Według niej projekt trafia w potrzeby ludzi.
Strona 4 z 6 < 1 2 3 4 5 6 >
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu