Ostatnia prosta selekcji animatorów
Dodane przez bartez dnia 08/17/2010
Dwadzieścia osób zostanie wybranych do udziału w szkoleniach dla animatorów, część z tych osób później do pracy z osobami niepełnosprawnymi w charakterze animatorów. To kolejny krok w realizacji projektu „Lepsze jutro”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podczas pierwszego spotkania w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach kandydaci opowiadali o swoim doświadczeniu i motywacji do pracy. Kilka osób pracowało z osobami niepełnosprawnymi i była to praca satysfakcjonująca dla obydwu stron. Większość kandydatów wykazywała wysoko rozwiniętą empatię. Ważnym elementem, który jest brany pod uwagę, przy wyborze animatorów jest mobilność i dyspozycyjność.
Animatorzy przejdą szkolenia przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi psychicznie i zostaną przygotowani do pracy w terenie. W każdej z sześciu gmin objętych projektem pracować będzie po dwóch animatorów lokalnych. Ich zadaniem będzie wychodzenie z inicjatywami, które poprawią postrzeganie osób niepełnosprawnych w ich środowisku i poprawią jakość życia.
Animatorzy będą zrekrutowani z grupy osób długotrwale bezrobotnych lub pozostających nieaktywnymi zawodowo.