Ogłoszenie
Dodane przez bartez dnia 10/07/2010
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach, będące realizatorem projektu "Lepsze jutro",
który jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
poszukuje:

KANDYDATÓW DO PRACY W CHARAKTERZE LEKARZA PSYCHIATRY


Treść ogłoszenia