PÓŁ ROKU REALIZACJI PROJEKTU „LEPSZE JUTRO"
Dodane przez bartez dnia 01/12/2011
To kolejny projekt wykorzystujący środki unijne realizowany przez Powiat Białobrzeski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jego realizacja przebiega sprawnie i bez zakłóceń, potrwa do końca 2011 roku.

W projekcie „Lepsze jutro” na poprawę swojej sytuacji może liczyć 60 osób niepełnosprawnych psychicznie oraz 20 osób bezrobotnych. W programie bierze udział też 120 osób z otoczenia niepełnosprawnych: członkowie rodzin, opiekunowie. Dwudziestu uczestników przeszło cykle szkoleń, między innymi z psychologii, aktywnego poszukiwania pracy. Trwają ostatnie szkolenia z ekonomii i przedsiębiorczości i informatyczne. W grudniu uczestnicy przechodzili szkolenia, połączone z integracyjnym wyjazdem do Zakopanego. Dla wielu z nich, był to pierwszy pobyt w górach. Szlaki górskie, zabytki architektury, to dodatkowy bagaż pozytywnych doświadczeń, który pomoże w ich indywidualnym rozwoju. Spośród tych osób w lutym wyłonionych zostanie 12 przyszłych animatorów, którzy będą mieli pod opieką osoby niepełnosprawne psychicznie.

Każda osoba niepełnosprawna ma opracowywany przez fachowców: pracowników socjalnych i doradców zawodowych indywidualny plan działania. Na zajęciach grupowych i indywidualnych przejdą trening umiejętności społecznych. Mogą liczyć na pomoc psychologa i co bardzo ważne poradnictwo zdrowotne.

Idea projektu została przedstawiona na konferencji prasowej, na której udało się zgromadzić siedemdziesiąt zainteresowanych osób. Publikacje w gazetach i relacje telewizyjne przybliżyły projekt ogółowi społeczeństwa.

Osoby zainteresowane, jak też uczestnicy programu mogą korzystać ze specjalnego telefonu, pod którym można uzyskać wszystkie informacje związane z projektem „Lepsze jutro” (48) 360 02 24

Realizacja takiego projektu zapobiegnie wykluczeniu społecznemu wielu osób, pomoże im lepiej funkcjonować w społeczeństwie. To jest równie ważne jak budowanie hal sportowych, czy dróg, bo człowiek jest najważniejszy!