Spotkanie w Radzanowie
Dodane przez bartez dnia 01/25/2011
Spotkanie w ramach poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego prowadzone w projekcie „Lepsze jutro” odbyło się w budynku gminy w Radzanowie. Wzięło w nim udział siedem osób niepełnosprawnych i członków ich otoczenia.
Tematem zajęć było poczucie własnej wartości. Uczestnicy obejrzeli film związany z tą tematyką i uczestniczyli aktywnie w zajęciach. Spotkanie połączone z poczęstunkiem trwało ponad 3 godz. Kilka osób skorzystało z indywidualnego poradnictwa społecznego. Pracownicy udzielili szczegółowych informacji o turnusach rehabilitacyjnych, zaplanowane zostało złożenie wniosku o dofinansowanie turnusu dla dwóch osób ze środków PEFRON. Pracownik socjalny udzielił również porady w zakresie dofinansowania leków.
Na zakończenie spotkania uczestnicy dostali gadżety promocyjno- szkoleniowe i materiały informacyjne.Galeria zdjęć ze spotkania w Radzanowie