Zawiadomienie o wyborze oferty
Dodane przez bartez dnia 01/26/2011Zawiadomienie o wyborze oferty W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. wyłonienie Animatorów lokalnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki