Animatorzy ruszyli do pracy
Dodane przez bartez dnia 02/15/2011
12 osób z powiatu białobrzeskiego, po zdanych pozytywnie egzaminach i wyborze ich ofert w drodze przetargu zostało animatorami w projekcie „Lepsze jutro”. To dla nich osobisty sukces! Wszyscy pozostawali bezrobotnymi od dłuższego czasu, aż nareszcie udało im się przełamać złą passę w życiu. Większość z nich, bardzo źle znosiła okres bezrobocia, niektóre osoby wręcz wycofały się z życia społecznego. Teraz po serii świetnych szkoleń, które zapewnił im udział w projekcie „Lepsze jutro”, między innymi z psychologii, pracy socjalnej i informatyki, nabrali pewności siebie, uwierzyli, że są zdolni do działania, które przynosi dobre efekty. Teraz są pełni zapału i wierzą, że ich praca animatorów w programie „Lepsze jutro” ma ogromny sens.
Na spotkaniu 3 lutego w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach animatorzy korzystając z porad pracowników socjalnych i doradców zawodowych wybrali swoich „podopiecznych”. Każdy animator ma teraz pod opieką 5 osób niepełnosprawnych psychicznie. Jego zadaniem jest też współpraca z dwoma osobami z otoczenia każdego niepełnosprawnego uczestnika projektu. W sześciu gminach Powiatu Białobrzeskiego: Białobrzegach, Promnej, Wyśmierzycach, Starej Błotnicy, Radzanowie i Stromcu w ten sposób specyficzną opieką zostało otoczonych 60 osób niepełnosprawnych psychicznie i 120 z ich otoczenia.
Współpraca animatorów z tymi osobami potrwa do końca roku 2011. I tak jak animatorzy uwierzyli, że ich życie może zmienić się na lepsze, mają tą wiarą „zarazić” niepełnosprawnych i osoby z ich otoczenia. Wspólne działanie, to najlepszy sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu!