„Lepsze jutro” –pierwsze kroki.
Dodane przez bartez dnia 07/09/2010
07. 07. 2010 odbyło się pierwsze robocze spotkanie osób, które będą wdrażać w życie unijny program „Lepsze jutro”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To autorski projekt przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Białobrzegach, skierowany do osób niepełnosprawnych psychicznie i osób z ich najbliższego otoczenia.


Koordynatorem projektu jest dyrektor PCPR w Białobrzegach Teresa Gołębiowska. Podczas spotkania przedstawiła zakresy działań i kompetencje poszczególnych pracowników. Wytyczono cele na najbliższe tygodnie. Sprawą nadrzędną jest rekrutacja uczestników programu. Będzie przeprowadzona, bardzo starannie, po wnikliwej ocenie sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem jej warunków życia. Chodzi o wyłonienie takich kandydatów, którzy najlepiej skorzystają z programu „Lepsze i jutro” i będą dobrze rokować na przyszłość.

Osoby zainteresowane, albo członkowie ich rodzin, opiekunowie mogą zgłaszać się do Gminnych Ośrodków Pomocy Rodzinie na terenie powiatu białobrzeskiego:

Białobrzegi tel. (48) 613 25 72

Wyśmierzyce tel. (48) 615 70 03

Promna tel. (48) 613 36 28

Radzanów tel. (48) 613-62-36

Stromiec tel. (48) 619 10 20

Stara Błotnica tel. (48) 385 77 90

Zdjęcia ze spotkania roboczego znajdują się w galerii