Trwa intensywna praca środowiskowa
Dodane przez bartez dnia 03/21/2011
Wraz z psychologiem i doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym każdy niepełnosprawny uczestnik projektu tworzy własny, indywidualny plan działania. Podstawą do opracowania ipd są ankiety, które poprzez pytania i odpowiedzi opisują sytuację osób niepełnosprawnych. To pytania między innymi o sytuację materialną. Z czego się utrzymują? Kto im pomaga? Jakimi zasobami dysponują? Jakiego wsparcia oczekują? Z pomocy jakich instytucji korzystali? Czy korzystają z porad tylko lekarza rodzinnego, czy też innych specjalistów? Jakie według nich są przyczyny ich obecnej sytuacji? Jakie bariery, jakiego rodzaju ograniczenia w najbliższym środowisku utrudniają poprawę sytuacji? Jakie bezpośrednie problemy definiują? Ubóstwo, bezdomność, sieroctwo, przemoc w rodzinie?
Przeszkoleni animatorzy realizują animację lokalną służąc wsparciem, doradztwem i pomocą osobom niepełnosprawnym uczestnikom i ich rodzinom. Prowadzone jest regularnie: poradnictwo zdrowotne, psychologiczne, społeczne i zawodowe. Celem jest przekonanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin o innych możliwościach funkcjonowania w społeczeństwie niż wyłącznie zamknięcie w czterech ścianach domu. Ważne jest wyuczenie samodzielności oraz pozbawienie strachu przed reakcjami osób obcych w kontaktach społecznych: np. w urzędzie, sklepie.
Dla wszystkich uczestników i pracowników projektu działa uruchomiony specjalnie na cele programu „Lepsze jutro” telefon. Numer: (48) 61 33 414