Ogromny sukces powiatu białobrzeskiego!
Dodane przez bartez dnia 07/09/2010
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło realizację unijnego projektu „Lepsze jutro”. To projekt bardzo ważny, śmiały, a co najważniejsze dający szansę najsłabszym osobom. Nakierowany jest na pomoc niepełnosprawnym psychicznie, w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest już gotowa prawna, solidna podstawa rozpoczęcia projektu – Starosta Powiatu Białobrzeskiego Andrzej Oziębło i Wicestarosta Artur Pastuszka, w obecności Skarbnika Powiatu podpisali 15 czerwca 2010 roku umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych. To bardzo ważna struktura - organ wdrażający środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych na Mazowszu. Powołany na podstawie uchwały 47/07 dnia 19.03.2007. Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Umowa daje gwarancję realizacji i płynnego wykonania projektu.
A to jest w interesie całego powiatu - jego mieszkańców. Integracja społeczno-zawodowa osób psychicznie chorych jest problemem trudnym do przezwyciężenia, ten projekt jest promykiem nadziei dla 60 chorych. Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie po dziesięć niepełnosprawnych osób z 6 gmin powiatu białobrzeskiego.
Równocześnie przy jednej osobie niepełnosprawnej w projekcie będą zaangażowane dwie osoby z ich najbliższego otoczenia.