Trochę statystyki…
Dodane przez bartez dnia 04/26/2011
Czas na podsumowanie. Oto jak wygląda realizacja projektu „Lepsze jutro” w liczbach. Przez pięć miesięcy, od listopada, kiedy uruchomiono poradnictwo dwaj lekarze udzielili 119 porad zdrowotnych . Z poradnictwa psychologicznego indywidualnie skorzystano 66 razy, a z grupowego 84 razy. Poradnictwo zawodowe również było prowadzone indywidualnie, z takiego skorzystało 54 osoby i grupowo, z niego skorzystało 77 osób. W ramach poradnictwa społecznego udzielono 176 porad indywidualnie i grupowo.
Osoby zgłaszające się na spotkania z pracownikiem socjalnym najczęściej chciały uzyskać informację o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym. Interesowały ich warunki przyznawania zasiłków pielęgnacyjnych, stałych, zasiłków celowych oraz warunki przyznawania rent z ZUS i KRUS. Ważne były informacje z zakresu rehabilitacji. Na spotkaniach prowadzono także rozmowy dotyczące konfliktów rodzinnych i z innymi osobami. Praca z niepełnosprawnymi i ich rodzinami miała na celu wzmacnianie ich aktywności i samodzielności i motywowanie do działania mającego na celu poprawę sytuacji życiowej.
Na spotkaniach indywidualnych z pracownikiem socjalnym kompletowano niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o rentę socjalną w ZUS, w efekcie 9 osób złożyło wnioski o taką rentę. Pracownicy socjalni udzielali pomocy w uzyskaniu różnego rodzaju świadczeń. Kilkakrotnie pomagali w napisaniu odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania >br>o Niepełnosprawności oraz składano wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Kilka osób wymagało pomocy przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dla ewentualnych pracodawców.