Konferencja projektu „Lepsze jutro"
Dodane przez bartez dnia 05/10/2011
W konferencji uczestniczyło blisko 60 osób. Przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, animatorzy i uczestnicy projektu „Lepsze jutro”. Konferencję otworzyli wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego Adam Bolek oraz koordynator projektu Teresa Gołębiowska.
Wicestarosta podkreślił jak ważny jest to projekt , bo trafia do grupy osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadeklarował pomoc ludziom w ramach kompetencji powiatu. Koordynator projektu przypomniała cele i założenia do realizacji „Lepszego jutra”. Według niej o projekcie najlepiej świadczy to, że pomimo zakończenia rekrutacji wciąż zgłaszają się osoby chętne do udziału w projekcie. W miarę możliwości są traktowani jak uczestnicy rezerwowi i biorą udział w zajęciach integracyjnych i w spotkaniach.
Wszyscy zaangażowani w projekt z dumą mówili o pierwszej osobie która dostała rentę socjalną, kilka kolejnych ma duże szanse na przyznanie takiego świadczenia. Poprawiła się sytuacja materialna uczestnika i automatycznie wzrosła jego samoocena.
Świetnie miewa się Pan Krzysztof, uczestnik projektu, który wystąpił podczas konferencji. Współpracował najbardziej efektywnie z doradcą zawodowym. Doradca ocenia możliwości każdego z uczestników, określa ich predyspozycje. Doradca znalazł w internecie ofertę pracy niedaleko zamieszkania Pana Krzysztofa, odpowiadającą jego kompetencjom. Przećwiczyli rozmowę z pracodawcą, przygotowali dokumenty i Pan Krzysztof zerwał skutecznie z bezrobociem. „… Jestem szczęśliwy…” mówił podczas konferencji Pan Krzysztof. Wcześniej miał przykre doświadczenia. Jego poprzedni pracodawca nie wypłacił mu należnych pieniędzy, dlatego, że nie jest w pełni sprawny- pracował bez wynagrodzenia. Teraz mówił ”…jestem pewien, że nikt nie odważy się tak źle mnie potraktować, bo stoją za mną ludzie z projektu …” Zadowolone są też osoby które na bieżąco korzystają z porad pracowników socjalnych. Sprawdzają aktualne przepisy, szukają najlepszych rozwiązań, żeby np. kupić rower stacjonarny potrzebny do rehabilitacji. Trzeba też w kilku wypadkach wystąpić o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, członków rodziny, czy samych uczestników. To konkretne zadania do wykonania, ale jest też mnóstwo „drobnych kroczków”, które muszą wykonać pracownicy projektu i uczestnicy.
Wsparcie i dawanie nadziei to najważniejsze zadanie animatorów. Większości animatorów udało się to, co jest podstawą dobrego porozumienia, zdobyli zaufanie swoich podopiecznych. Są przykłady wręcz anegdotyczne takiego ogromnego zaufania. Jeden z uczestników projektu poproszony przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o podpisanie odbioru drobnych upominków z logo projektu „Lepsze jutro” powiedział, że nie podpisze, bo tak mu radził animator, „…żeby niczego nie podpisywać…” Pomogło dopiero przekonywanie, że animator też poprosiłby go o podpis w tej sytuacji.
Podczas konferencji anegdot, śmiechu, oklasków i chwil wzruszających było więcej. Animatorki dzieliły się bardzo osobistymi refleksjami. „…Ja sama nie poznaję siebie mówiła jedna z nich. Mam więcej pogody ducha, jestem bardziej pewna siebie. Długo szukałam pracy, zwątpiłam, że mogę spodziewać się czegoś dobrego od życia. Teraz wiem, że w każdym wieku warto próbować zmienić coś na lepsze. Zawsze marzyłam, żeby pomagać innym teraz to robię i jeszcze mi za to płacą…” Druga z animatorek, która wychowuje niepełnosprawne dziecko ze łzami w oczach mówiła o tym jak ważne jest to, żeby ktoś wysłuchał i minimalnie zaangażował się w pomoc. Miała obawy czy zdoła pogodzić opiekę nad córka z pracą animatora. Pracownicy PCPR-u którzy znali ją wcześniej wspierali, przekonywali, że jest to możliwe. Nawet w czasie koniecznej hospitalizacji córki udało się wszystko sprawnie zorganizować.
Goszczący na konferencji pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej mówią, że pracownicy projektu „Lepsze jutro”wykonują pracę socjalną na jaką oni mają za mało czasu. To rozmowa i rozeznanie sytuacji. Dobre efekty widać gołym okiem, większość z 60 niepełnosprawnych uczestników projektu przestała być „odludkami”. Cieszy ich wychodzenie z domu, cieszy perspektywa spotkań, wspólnego wyjazdu, pikniku. Pani Barbara niepełnosprawna uczestniczka projektu wypowiadająca się pod koniec konferencji powiedziała moje życie zmienia się na lepsze, czuję się mocna…”
Na kolejne liczne spotkanie osób zaangażowanych w projekcie „Lepsze jutro” koordynator projektu zaprosiła 21 maja – będzie to piknik integracyjny.


Zdjęcia z konferencji w galerii