Informacja o wyborze oferty
Dodane przez bartez dnia 07/05/2011
W post瘼owaniu prowadzonym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bia這brzegach, kt鏎ego przedmiotem by這 wy這nienie animatora lokalnego dzia豉j帷ego na terenie gminy Promna w zwi您ku z realizacj przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bia這brzegach projektu pod nazw „Lepsze jutro” wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spo貫cznej Dzia豉nie 7.2 Przeciwdzia豉nie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo貫cznej Poddzia豉nie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo貫czna os鏏 zagro穎nych wykluczeniem spo貫cznym informuj, i w dniu 30 czerwca 2011 r. zamawiaj帷y dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria jakimi by造:

A. Cena za 1 godzin brutto waga 60 %
B. 字ednia ocena ze szkolenia umo磧iwiaj帷ego nabycie nowych kompetencji w zawodzie – animator waga 30 %
C. Wykszta販enie 10 % .

Spos鏏 oceny ofert:
A. Najni窺za cena z oferowanych x 60
Cena badanej oferty

B. 字ednia ocena ze szkolenia w badanej ofercie x 30
Najwy窺za 鈔ednia ocena ze szkolenia z oferowanych

C. Wykszta販enie wy窺ze – 10 punkt闚
W trakcie studi闚 wy窺zych – 8 punkt闚
Wykszta販enie 鈔ednie – 5 punkt闚

Ocena ko鎍owa = A + B + C


Najkorzystniejsz ofert uzyskuj帷 100,00 pkt z這篡豉 Pani Marzena Wiewi鏎, Ryka造 47,
05-610 Goszczyn.