Człowiek potrzebuje drugiego człowieka
Dodane przez bartez dnia 08/19/2011
Trwają ważne i rozwijające warsztaty doradców zawodowych projektu „Lepsze jutro”. Iwona Drab i Katarzyna Łukasik-Falkowska przygotowały zajęcia ułatwiające aktywizację zawodową. Uczestnicy projektu podzieleni zostali na trzy grupy pierwsza z nich między innymi ćwiczyła autoprezentację. Dobierali się parami, albo w większe grupy i przedstawiali swoje umiejętności i zalety pracodawcy. Reszta uczestników obserwowała wystąpienie, później omawiała pozytywne zachowania. Podczas tego ćwiczenia wszyscy uczyli się przełamać barierę wstydu przed publicznym wystąpieniem. Okazuje się, że każdy podczas takiego wystąpienia zaprezentował jakiś pozytywny element, czy to komunikacji niewerbalnej, czy poprzez dobrze dobrane słowa.
Dla grupy młodszych uczestników projektu do 30-tego roku życia specjaliści przygotowali zajęcia z planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Te zajęcia zaczynały się od autodiagnozy. Każdy uczestnik starał się określić swoje słabe i mocne strony. Analiza współczesnego rynku pracy pokazała im jakie zawody są poszukiwane na rynku pracy i jaka może być przyszłość. Wspólnie próbowali zaplanować sobie ścieżkę dochodzenia do wybranego zawodu i jak szukać szansy zatrudnienia.
Praca w grupie pozwoliła większości na otwarcie i omówienie swoich problemów. W przypadku starszych uczestników często opowiadali o tym, że choroba spowodowała zwolnienie z pracy i separację od ludzi. To jest dla uczestników projektu „ Lepsze jutro” sprawa fundamentalna, brak kontaktów z ludźmi. Zazwyczaj tę podstawową potrzebę realizujemy w pracy. Dla uczestników projektu wspólne warsztaty, ćwiczenia, to bezcenny powrót do życia społecznego. Wiele osób podczas warsztatów mówi o tym jakim problemem jest wyjście z domu. Jedna z uczestniczek powiedziała, że wreszcie poczuła się potrzebna, po każdych zajęciach „rośnie” i jest jej lepiej.


Zdjęcia z warsztatów w galerii