Ogłoszenie o przetargu
Dodane przez bartez dnia 07/20/2010
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Białobrzegach ogłasza przetarg pn."Szkolenia umożliwiające nabycie nowych kompetencji zawodowych oraz Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą - Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Biurletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach