Trwa rekrutacja uczestników programu „Lepsze jutro”
Dodane przez bartez dnia 07/28/2010
Celem projektu jest rozwinięcie nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych. To jeden z poważniejszych problemów pracy socjalnej w powiecie białobrzeskim.
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniach w gminnych ośrodkach pomocy rodzinie w Wyśmierzycach, Promnie, Radzanowie, Stromcu, Starej Błotnicy i Białobrzegach. To pierwsi kandydaci do udziału w projekcie realizowanym prze powiat białobrzeski „Lepsze jutro”. Pracownicy socjalni
i doradcy zawodowi prowadzą z nimi rozmowy i kwalifikują do programu.
Uczestnicy przejdą cykl szkoleń, które poprawią ich samoocenę, ocenę środowiska wobec nich i ułatwią pełniejszy udział w życiu społecznym.
Szkolenia umożliwią nabycie nowych kompetencji zawodowych, będą to między innymi szkolenie psychologiczne z elementami socjologii, szkolenie
z rynku pracy, ekonomii i przedsiębiorczości, szkolenie informatyczne.
60 uczestników będzie korzystało z pomocy psychologa, doradcy zawodowego pracownika socjalnego oraz porad zdrowotnych. Zaplanowane są również grupowe zajęcia integracyjne.