Liczy się każdy dzień
Dodane przez bartez dnia 11/29/2011
Trwają ostatnie warsztaty projektu „Lepsze jutro” prowadzone przez doradcę zawodowego i psychologa. Prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach. Odbywają się w każdą sobotę. Zaplanowany jest cykl zajęć we wszystkie soboty listopadowe i dwie pierwsze soboty grudnia.
To próba zaktywizowania tych uczestników projektu „Lepsze jutro”, którzy w najmniejszym stopniu korzystali ze spotkań i szkoleń. Pracownicy projektu chcą stworzyć grupę wsparcia dla osób najbardziej wycofanych z życia społecznego, dla tych z którymi kontakt był najtrudniejszy. Uczestnicy uczą się między innymi autoprezentacji. Mówienie o sobie, o swoich zaletach i umiejętnościach, w towarzystwie kilku, przychylnie nastawionych osób, to najlepszy sposób na dowartościowanie.