Konferencja podsumowująca
Dodane przez bartez dnia 11/29/2011
To już ostatnie tygodnie realizacji projektu Lepsze jutro. Zgodnie z przyjętymi założeniami, jednym z działań kończących projektbyło zorganizowanie konferencji. Odbyła się 18 listopada 2011 roku w Białobrzegach. Konferencję zaszczycił swoją obecnością wicestarosta Adam Bolek. Wyraził zadowolenie z dobrej realizacji śmiałego projektu, jakim jest „Lepsze jutro”. Deklarował poparcie dla działań, które pomagają osobom niepełnosprawnym- tym mieszkańcom powiatu białobrzeskiego, którym grozi wykluczenie społeczne. Koordynator projektu Teresa Gołębiowska przypomniała założenia projektu. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt swoim działaniem objął grupę 60 osób, głównie mieszkających na wsiach oraz 120 osób z ich otoczenia. 12 animatorów również uczestników projektu pracuje nad aktywizacją tych osób. Prezentacji projektu towarzyszyła prezentacja zdjęć. Dokumentują kolejne kroki realizacji projektu, od spotkań w każdej z sześciu gmin: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec i Wyśmierzyce, poprzez zdjęcia z zajęć grupowych i tych „fotek” najprzyjemniej się kojarzących: z pikniku integracyjnego i wyjazdów w różne części kraju.
W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób, to przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy instytucji współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach i oczywiście uczestnicy projektu. Jak zawsze po oficjalnych wystąpieniach był czas na wymianę myśli i gorącą dyskusję. Uczestnicy projektu wyrażali czasami skrajnie odmienne zdanie, „ …to najlepszy dowód na to, że warsztaty asertywności odniosły zamierzony skutek …” podsumowała koordynator projektu. Większość uczestników potrafi mówić o swoich potrzebach i bronić swojego zdania. Jak zawsze podczas konferencji uczestnicy zakończyli spotkanie przy szwedzkim stole. Pyszne przekąski i gorące dania, to był przyjemny akcent kończący konferencję.