Informacja o wynikach przetargu
Dodane przez bartez dnia 08/02/2010
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Białobrzegach informuje o wynikach przetargu pn."Szkolenia umożliwiające nabycie nowych kompetencji zawodowych oraz Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą - Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Pełna treść ogłoszenia o wynikach znajduje się na stronie Biurletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach