Rozmowy z uczestnikami
Dodane przez bartez dnia 08/09/2010
Trwa rekrutacja uczestników programu „Lepsze jutro”, to fundamentalny moment programu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach realizuje go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program „Lepsze jutro” wychodzi naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin lub opiekunów oraz osób bezrobotnych. Proponuje im szkolenia, które poprawią ich samoocenę, sytuację w społeczeństwie i na rynku pracy.

Pracownicy społeczni i doradcy zawodowi odwiedzili kilkadziesiąt domów w sześciu gminach: Białobrzegach, Promnej, Radzanowie, Stromcu, Starej Błotnicy i Wyśmierzycach. Wypełniają ankiety rekrutacyjne opracowane dla programu „Lepsze jutro”: między innymi pytają kandydatów do uczestnictwa w programie, czy korzystali z pomocy społecznej, czy pracowali, pytają o chorobę. Przeprowadzają wywiady środowiskowe -standaryzowane, które funkcjonują w pomocy społecznej. Następnie jeżeli strony spełniają wzajemne wymogi i oczekiwania, kandydaci podpisują deklarację uczestnictwa. Do końca sierpnia jest czas na podpisanie wszystkich deklaracji. Program, czyli szkolenia, rozmowy z psychologami, poradnictwo zdrowotne, spotkania integracyjne będzie trwał do czerwca 2011 roku.